Blaogin'ny vetsomena

Blaogy Malagasy

Ny fitiavako anao (tononkalo)

1_toa misy zavatra hafahafa      

Izay nilatsaka ato am-poko

Fa toa ny rano mangatsiaka

Ka tsy tantin'ny foko

2_fony tonga ilay fotoana

Ilay fotoana fitsapana

Dia toa variana ery

Izany foko nahita azy

3_menamenatra aho taloha

Hatramin'izay niandohany

Tsy nahafatarako ilay

Fitiavana hatrizay doria

4_fa hatramin'izao kosa

Dia tsy ho sarotra ho ahy

Ny hilaza hoe tiako ianao

Mandrakizay doria. Amen

5_tsy mivazivazy aho akory

Na hiteniteny foana

Fa raha tsy mino ahy ianao

Dia averiko indray hoe tiako ianao

6_tsy toy ny bisikiketa nopôpina

Ny fitiavako anao

Fa toy ny raozy iray

Izay maniry ato am-poko

7_efa nikarakara anao aho

Nandritra ny fotoana ela

Ka nahavokatra be dia be

An'ilay raoziko fahiny

8_izaho tsy hanery anao velively

Ny hiaraka amiko

Fa raha mitovy ny lanja

Dia raiso ny tanako

9_tiako loatra ianao

Hatramin'izay ka hatramin'izao

Fa raha ny fitiavako anao

Dia toy ilay raozy keliko

10_tsy tiako avela ho irery

Na any an-kafa koa

Ianao ry ilay malala

Fa ho ahy samirery

11_ilay Amboarako hatrizay

Ankehitriny sy mandrakizay

Tsy misy afa-tsy ianao

Ry ilay olon-tiako